« Sverigenytt

Föreställ dig ett scenario där din företagsledning bestämmer sig för att göra en marknadsföringskampanj för din viktigaste produkt i grannlandet – nästa vecka. Du inser att din nuvarande försäljningsbroschyr endast är tillgänglig på ditt språk, så någon måste översätta den just nu.

Hur löser du denna uppgift: låter du din kollega, som talar språket och frivilligt göra översättningen vid sidan av hennes jobb (trots att hon är fullt sysselsatt), eller kontaktar du en professionell översättare för att göra jobbet?

Det finns många uppenbara skäl att välja en professionell översättare i ett fall som detta. En bra översättningsbyrå är Språkservice. Du hittar dem på www.sprakservice.se

Anledningar att använda en professionell översättare

Det finns många goda anledningar till att använda dig av en professionell översättare. Det garanterar till exempel att du får översättningen innan deadline. Du får även korrekt översatt, med rätt ord på det aktuella språket. De flesta professionella översättare är specialiserade på vissa expertområden, såsom tekniska, finansiella eller medicinska texter. Detta säkerställer att de kan hantera terminologi och andra ämnen med större noggrannhet än en lekman.

Säljande texter ska vara flytande och framstå som originaltext. Om du får känslan av att du läser en översättning har översättaren inte varit särskilt framgångsrik, och det kommer texten inte heller att vara. En kompetent professionell översättare är utbildad, erfaren och översätter alltid till sitt modersmål. Han eller hon översätter aldrig ord för ord utan fortsätter istället att tänka på hur ämnet i källtexten skulle uttryckas på ett sätt som är karakteristiskt för målspråket eller målkulturen. Dessutom, för att säkerställa en översättning av hög kvalitet, korrekturläss varje text av åtminstone en annan som modersmål.

23 Jan 2023