« Sverigenytt

Även om du kan få dina pensionspengar att räcka längre genom att flytta utomlands, så kan det vara skönt att så att säga trygga den så att du får ut det du behöver och kanske lite till. Idag är rätt många pensionärer rätt fattiga. Det kan bero på att de saknat tjänstepension och inte heller har haft eget sparande till pensionen. Så som det ser ut nu så är det så att ju yngre du är, desto mer måste du spara för att kunna få en bra pension. En bra pension räknar man att det är 80 procent av slutlönen. Dock är det svårt att bara klara sig på det som kallas för allmänna pensionen. Många som jobbbar har idag även tjänstepension, som ger mer pengar. Saknar du det så måste du börja spara på egen hand!

Vad är vad?

Allmänna pensionen

Detta är en del av pensionen som du inte själv kan placera. När du arbetar så sätts pensionsrätter av i systemet, och pengarna placeras ungefär motsvarande ett räntesparande. Längre fram kommer den allmänna pensionen utgöra en mindre del av din pension än som varit fallet för tidigare generationer. Din allmänna pension påverkas en hel del av hur mycket du arbetar.

Premiepensionen

Detta är en del av den allmänna pensionen där du själv kan placera pengarna i fonder. Det gör du på Pensionsmyndighetens hemsida.

Tjänstepensionen

Detta är den del av pensionen som din arbetsgivare betalar in. Om den är kollektivavtalad så ger det dig ett bättre skydd mot höga avgifter och dåliga villkor. Om det är så att du har en tjänstepension som inte är med kollektivavtal så kan du välja traditionell livförsäkring eller fondförsäkring för dina pengar.

Privat sparande

Du kan spara privat med för framtida pension. Det kan du göra på investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring. Tidigare populära sparformer var privat pensionsförsäkring och IPS, men där dubbelbeskattas du numera.

10 Apr 2021