« Sverigenytt

Att bo i ett annat land som pensionär, det är det allt fler som vill göra. Gärna då ett land där det är varmt och skönt, året om. En sak att tänka på är dock ekonomin och pensionen. När det gäller den pension du själv har tjänat in till, allmän pension och tjänstepension, får du ta med dig oavsett vilket land du bosätter dig i efter pensionen, men till exempel garantipension får du inte ta med om du flyttar till ett land utanför EU/ESS eller Schweiz.

Du bör även sätta dig in i vad som sker både skatte- och välfärdsmässigt vid en flytt. Olika regler gäller för olika länder. Ofta är det som så att om du bor i ett annat land, men får din pension från Sverige, då ska du betala en särskild inkomstskatt (SINK) på 25 procent på din pension. Men skatteregler i det land du flyttar till och eventuella skatteavtal länderna emellan, avgör vilken skatt du ska betala och i vilket land.

Sedan gäller det att ha koll på detta med sjukvården. Om du flyttar till ett EU-land som Spanien fortfarande ha rätt till sjukvård i Sverige, medan en flytt till ett land utanför EU kan innebära att du behöver betala hela kostnaden för din sjukvård själv.

Bor du redan utomlands när du går i pension så kontaktar du pensionsmyndigheten i det land du senast arbetade i och ansöker om svensk pension, om du är berättigad till sådan.

Eftersom jag lever i Spanien så vet jag ungefär hur det går till här. Det finns många fördelar så som att det är lägre skatt på pensionen och lägre kapitalbeskattning. 

Sedan är det som så att Sverige har ett skatteavtal med Spanien. Det finns ett gäng med faktorer för att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering i Spanien. Det bästa du kan göra för att få full koll är att prata med både Skatteverket och pensionsmyndigheten.

Sjukvård i Spanien

Den som inte är folkbokförd i Spanuen har bara rätt till akutsjukvård under vistelse här. Det om du då har med dig dig europeiska sjukkförsäkringskort. Om man är resident i Spanien har man tillgång till den Spanska publika sjukvården, på liknande sätt som man har tillgång till Svensk sjukvård när man är bosatt i Sverige. Det eftersom att Spanien ingår i EU/EES. Det enda du behöver göra är att lämna över intyg från svenska Försäkringskassan till den spanska motsvarigheten. 

Du kan också välja att teckna en privat sjukvårdsförsäkring som är giltig i både Spanien och Sverige och övriga världen.

Om det är så att du behöver ha annan vård, så som tandläkare, kiropraktor, akupunktör, sjukgymnast eller annat, så finns det ofta att hitta i många av de svenska bosättningarna i Spanien. En del av dem är godkända av Försäkringskassan i Sverige, vilket kan ge dig rätt till återbetalning.

2 Mar 2021